Wieliczka Ul. Króla Bolesława Chrobrego

Żło­bek i przed­szko­le
Ul. Bo­le­sła­wa Chro­bre­go
32-020 Wie­licz­ka

Tel. 793 505 651
E-ma­il: biuro@​prz​edsz​kole​fair​play-​wieliczka.​pl

Close Menu